TR | EN
 
 
HAYAT | MERİNOS | BASINDA HAYAT | NOSTALJİ | GALERİ | ETKİNLİKLER | NEREDEYİZ   İNSAN KAYNAKLARI
 
 
  Merinos öz Türkçe bir kelime olup "ince , uzunca yün anlamına geliyor. Merinos Fabrikası, kurulduğu günden itibaren kentin ekonomik, sosyal ve kültürel değişiminin ve gelişiminin baş aktörlerinden biri haline gelmiştir. Kaptılana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri için giysi üretimi yapmaya devam eden Merinos, 2004 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından kapatıldı. 2004`de fabrikanın arazisi ve üzerindeki gayrimenkuller ücretsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi`ne tahsis edildi. 
 
Günümüzde ise Merinos kentsel dönüşüm projesi ile buradaki tesisler tarihin izlerini geleceğe taşımak üzere yeniden kente kazandırıldı. Proje, açık arazinin Merinos Kültür Parkı adıyla yeşil saha olarak düzenlenmesini, Atatürk Kongre Merkezi adıyla İstanbul Lütfü Kırdar Sarayı`ndan daha büyük bir kongre merkezi inşasını, bölgede Ulusal Tekstil Müzesi, Modern Sanat Müzesi ve Spor Müzesi oluştulmasını içeriyor. Projeye göre Merinos Tesislerinin müdür evi, iplik işletmesi, tabldot salonu, su kulesi, soğutma kulesi, puantörlük ve salaş ambarları olarak adlandırılan yapıları korunuyor. Projede Cumhuriyet tarihine ışık tutan ve belge niteliği taşıyan Merinos Fabrikası, yapıları ve bitki örtüsü, mevcut fiziksel mekan özelliklerini bozmayacak biçimde, İçindeki özgün kimliğini koruyan donanımları ile birlikte işlevlendirildi. 
 
 
HAYAT MERİNOS BASINDA HAYAT NOSTALJİ GALERİ ETKİNLİKLER NEREDEYİZ